Nowości  Niebo  Zjawiska  Sprzęt  Wiedza    
 


AstronomiaAmatorska.pl > Aeronomia

Aeronomia

Aeronomia to nauka zajmująca się górną atmosferą.

Aeronomia bada zjawiska i procesy występujące w górnych warstwach atmosfery.

Badanie aeronomiczne:

  • w locie: rakiety (badawcze, meteorologiczne) i balony (meteorologiczne, stratosferyczne)
  • z orbity: sztuczne satelity
  • z Ziemi: obserwacje optyczne, spondaże radiowe

AstronomiaAmatorska.pl na serwisach społecznościowych: