Nowości  Niebo  Zjawiska  Sprzęt  Wiedza    
 


AstronomiaAmatorska.pl > Rozbłysk gamma

Rozbłysk gamma

Rozbłysk gamma to pojawiający się nagły wzrosty natężenia promieniowania gamma w niewielkim obszarze nieba.

Nazwa tego zjawiska odnosi się do najbardziej widocznej cechy tego zjawiska - krótkiej i gwałtownej emisji promieniowania gamma.

Obserwująć całe niebo obserwuje się 2-3 rozbłyski gamma dziennie. Rozbłyski gamma stanowią dziś jedną z największych zagadek astrofizyki.

Rozbłyski gamma trwają od 0,01 sekundy do kilku godzin i swoją intensywnością przyćmiewają inne źródła promieniowania gamma na niebie. Są to najjaśniejsze źródła promieniowania elektromagnetycznego znane we Wszechświecie. Podczas typowego rozbłysku w ciągu kilku sekund uwalnianianej jest tyle energii, ile emituje Słońce w ciągu całego swojego życia (10 mld lat).

Rozbłyskowi towarzyszy również tzw. poświata, w zakresie większych długości fal (promieniowanie rentgenowskie, ultrafioletowe, optyczne, podczerwone i radiowe).

Obserwacją rozbłysków gamma zajmują się głównie sztuczne satelity oraz zautomatyzowane profesjonalne naziemne obserwatoria astronomiczne (w tym polski projekt "Pi of the Sky").

AstronomiaAmatorska.pl na serwisach społecznościowych: