Nowości  Niebo  Zjawiska  Sprzęt  Wiedza    
 


AstronomiaAmatorska.pl > Superksiężyc

Superksiężyc

Superksiężyc - potoczna nazwa Księżyca w pełni, znajdującego w najbliższym Ziemi punkcie swojej orbity okołoziemskiej (perygeum).

W tym położeniu Księżyc dla obserwatorów z Ziemi jest do 14% większy i do 30% jaśniejszy niż w apogeum. Wynika to z tego, że orbita Księżyca wokół Ziemi jest eliptyczna. W perygeum Księżyc jest 50 tys. km bliżej do Ziemi niż w apogeum.

Superksiężyc występuje średnio raz na rok.


AstronomiaAmatorska.pl > Superksiężyc

Superksiężyc

AstronomiaAmatorska.pl na serwisach społecznościowych: